Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce

http://www.drypol-elektroosmoza.cz

Verze 0.2.A-2014

 

Provozovatel webové stránky

vydává

níže v elektronické formě specifikované

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

1) Webová stránka http://www.drypol-elektroosmoza.cz využívá prvky webové analytiky společnosti Google Inc. tzv., se sídlem : Privacy Matters
     c/o
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, Silicon Valley, USA. ( Dále jen "Google" ) Do zdrojového kódu webové stránky je tedy implementován i nástroj Google Analytics výše jmenované společnosti.

2) Nástroj webové analytiky Google Analytics využívá pro svou funkci soubory cookies, které se mohou zapisovat do Vašeho počítače. Prostřednictvím těchto souborů cookies se však neshromažďují žádné osobní informace. Záznamy obsahují pouze standardně sledované údaje, jako je  IP adresa počítače, ze kterého byla stránka http://www.drypol-elektroosmoza.cz otevřena, datum a čas, používaný operační systém a typ internetového prohlížeče.

3) Údaje o chování uživatelů sítě internet ( WWW ) zahrnují obecné informace o prohlížení webových stránek, jako je počet zobrazených stránek, nastavení jazyka a rozlišení obrazovky v prohlížeči. Nástroj Google Analytics uchovává IP adresy uživatelů pouze do té doby, než je určena geografická poloha návštěvníka www a poté jsou tato data zneškodněna. Provozovatel webové stránky se tímto zavazuje, že veškerá data získaná prostřednictvím služeb uvedených v bodě 1. tohoto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" ( dále jen Prohlášení ) nepoužije jinak, než v souladu s platnými zákony a učinil všechna dostupná opatření, k tomu, aby zabránil jejich získání a využití třetí osobou v neprospěch uživatele sítě www.

4) Provozovatel webové stránky  http://www.drypol-elektroosmoza.cz v rámci tohoto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" uživatele sítě internet upozorňuje, že soubory cookies, které výše zmíněné nástroje webové analytiky využívají, nepoškozují hardware či software počítače, mobilního telefonu, mobilních elektronických zařízení na platformě "android" nebo jiného zařízení s možností přístupu do sítě internet i bez něj, a jsou zobrazitelné a čitelné prostřednictvím standardních textových editorů, jako je například Poznámkový blok či aplikace k tvorbě a editaci textu z dílny www.openoffice.org . Tyto soubory cookies neobsahují žádný škodlivý kód či části takových kódů nebo programů, neobsahují sexuálně explicitně zaměřený materiál či jakýkoliv jiný materiál, který není v souladu s dobrými mravy, Ústavou České republiky a platnými nařízeními Evropské unie.

5) Přístup k datům společnosti Google mají povoleny pouze ty osoby, které tato oprávnění potřebují nezbytně ke své práci, což představuje pouze pracovníky technické podpory a pracovníky oddělení technické údržby společnosti Google. Tato data získaná z webové stránky  http://www.drypol-elektroosmoza.cz nejsou veřejně přístupná jiným osobám. Veškerý interní přístup k datům je pečlivě monitorován.

6) Provozovatel webové stránky http://www.drypol-elektroosmoza.cz se zavazuje, že nebude, a nedovolí ani žádné potenciální třetí straně, používat službu pro sledování či shromažďování osobních informací uživatelů sítě Internet ( www )a nebude při používání této služby  osobně nebo třetí stranou spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky http://www.drypol-elektroosmoza.cz s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje. Provozovatel se rovněž zavazuje, že neumožní ani třetím stranám spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky http://www.drypol-elektroosmoza.cz s jakýmikoliv osobními informacemi o jakýchkoliv osobách z jakéhokoliv zdroje.

7) Kdykoliv je uživateli počítače prostřednictvím konfigurace nastavení internetového prohlížeče k dispozici možnost používání souborů cookies zakázat. Veškeré funkce webové stránky jsou použitelné i bez souborů cookies.

8) Webová prezentace http://www.drypol-elektroosmoza.cz důrazně respektuje nařízení definovaná zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy.

9) Máte-li jakýkoliv dotaz z oblasti ochrany osobních údajů  na webové stránce http://www.drypol-elektroosmoza.cz  využijte kontaktního formuláře na webové stránce provozovatele. Prostřednictvím internetového prohlížeče můžete navštívit rovněž mateřskou webovou prezentaci provozovatele www.elektrofyzika.cz

10) Pozbylo-li zveřejněné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" platnosti, nebo zveřejněné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" ještě v platnost nevstoupilo, platí dříve zveřejněné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" :

11) Pamatujte prosím, že toto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" platí pouze pro tuto webovou prezentaci http://www.drypol-elektroosmoza.cz  a je tedy nutné, dříve než vstoupíte na jiné webové stránky, prostudovat si platné "Prohlášení o ochraně osobních údajů" pro webovou stránku, kterou se chystáte navštívit.

12) Toto "Prohlášení o ochraně osobních údajů" je platné k 01.01 2014